اهمیت تغذیه پنیر، پروتئین پنیر، ارزش بیولوژیکی پنیر، اسیدهای آمینه، کلسیم در پنیر، فسفر پنیر، چربی پنیر، مواد معدنی پنیر، ویتامین پنیر، سلامت بدن

مرداد ۱۴, ۱۳۹۴

اهمیت تغذیه ای پنیر و سایر فرآورده های لبنی

اهمیت تغذیه ای پنیر ناشی از تعداد زیاد پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا است. پنیر قادر است بخش مهمی از نیازهای بدن به اسیدهای آمینه ضروری را تامین کند.