تنظیم فشار خون

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

تاثیر مصرف شیر و لبنیات در پیشگیری و درمان فشار خون بالا

مصرف منابع غذایی حاوی کلسیم، پتاسیم و منیزیم در درمان پرفشاری خون بسیار مفید هستند. شیر و لبنیات منبع خوبی از کلسیم، منیزیم و پتاسیم هستند. […]