دوغ کفیر

مهر ۲۲, ۱۳۹۵

کفیر

کفیر، نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانه های کفیر و بر گرفته از کلمه کف “kef” در زبان ترکی است که به معنای خوشی و […]