سلامت دندان

مهر ۱۶, ۱۳۹۵

نقش ماست در سلامت دندان

یکی از مسائل بسیار مهم در دندان پزشکی، پیشگیری از وقوع پوسیدگی هاست. در این زمینه رعایت بهداشت دهان بسیار مهم است همچنین اهمیت تغذیه کمتر […]