شیر شتر

فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

کدامیک از انواع شیر برای ما بهتر است؟ شیر گاو، شتر، بز و …

ارزش غذایی شیر و فواید آن برای سلامت بدن بر هیچ کسی پوشیده نیست. اما برخی افراد به دلیل داشتن حساسیت نمی توانند شیر گاو را […]