شیر غنی شده

مهر ۷, ۱۳۹۵

انواع شیر

شیر صرف نظر از منبع تولید، بسته به نسبت اجزای تشکیل دهنده اش از جمله چربی و روش های مختلف فرآوری، انواع گوناگونی دارد. پیشرفت های […]