ماست پروبیوتیک

مهر ۲۲, ۱۳۹۵

فرآورده های پروبیوتیک

اصطلاح پروبیوتیک (probiotic) که ریشه لاتین دارد، به معنی “برای زندگی” است و سازمان جهانی بهداشت، این اصطلاح را به “ارگانیسم های زنده ای” اطلاق می […]