ماست چکیده

مهر ۱۵, ۱۳۹۵

انواع ماست و فرآورده های آن

ماست پاستوریزه ماستی است که ماندگاری آن در یخچال ۱۴ روز است. ماست استریل گاهی برای افزایش مدت نگهداری ماست، آن را پس از تولید و […]