ویتامین ها

آبان ۲, ۱۳۹۵

ارزش غذایی اجزای ترکیبی پنیر

پروتئین در بین دیگر اعضای خانواده لبنیات، پنیر دارای بیشترین میزان پروتئین می باشد. پروتئین موجود در پنیر از کیفیت خوبی برخوردار بوده و تقریبا دارای […]