پنیر ، پنیر چدار ، چدار ، پنیر زرد ، پنیر ورقه ای چدار

مهر ۱۷, ۱۳۹۶

پنیر چدار چه نوع پنیری است؟

پنیر چدار نوعی پنیر زرد رنگ است که اولین بار در کشور انگلستان، در شهر چدار واقع در سارمرست تهیه شد. پنیرهای چدار، امروزه در ایرلند، کانادا، آمریکا، زلاندنو و استرالیا هم تهیه می شوند. کیفیت این پنیر بسته به مناطق مختلفی که در آنجا تهیه می شود بسیار باهم تفاوت دارد.