پنیر حلب (فتا) سفید ایرانی

فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

انواع پنیر و پنیر حلب

صبح با صبحانه معنی پیدا میکند و صبحانه با یک ماده سفید رنگ به نام پنیر میگویند از ۸ هزار سال پیش. انگار اولین ‌بار هم […]