پنیر فتا ، شیر بز ، شیر گوسفند ، فتا ، پنیر

مهر ۱۷, ۱۳۹۶

پنیر فتا

پنیر فتا نوعی پنیر است که داخل آب نمک قرار می گیرد. تاریخته تهیه ی آن مربوط به هزاران سال پیش و به کشور یونان بر می گردد. این نوع پنیر را فقط از شیر بز و...