پنیر لیقوان ، لیقوان ، پنیر ، ارزش غذایی پنیر لیقوان ، ویژگی خاص پنیر لیقوان

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

پنیر لیقوان

پنیر لیقوان از نظر ارزش غذایی با تمام پنیرها برابری می کند و تفاوتی با سایر اعضای این گروه ندارد. یکی از ویژگی های خاص پنیر لیقوان، در مقایسه با سایر پنیرها، این است که در فرآیند تبدیل شیر به پنیر از باکتری هایی استفاده می شود که پروبیوتیک هستند و همانطور که می دانید پروبیوتیک ها باعث بهبود هضم مواد غذایی می شوند و برای دستگاه گوارش بسیار مفیدند.