پنیر پیتزا ، پیتزا ، پنیر ، پنیر کشدار

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

پنیر پیتزا

پنیر پیتزا خاصی از پنیر است که در اثر حرارت، روی غذای مورد نظر به خصوص پیتزا آب می شود؛ در عین حال که حالت کشداری پیدا می کند. معمولا روی انواع پیتزا از این پنیر می ریزند تا اجزای تشکیل دهنده پیتزا را به بچسباند و از ریختن مواد هنگام خوردن، جلوگیری نماید. بعضی ها این پنیر را با پنیر موزارلا اشتباه می گیرند. پنیر پیتزا به گونه ای تهیه شده که خواص پنیر را دارا باشد؛ اما در عین حال خواص و فرآیندهایی که باید در تهیه پنیر موزارلا طی شود را ندارد.